Lympha Press® Optimal Plus

Intermitterende Pneumatisk Kompression

Information på svenska

Lympha Press® Optimal Plus giver en pulserende kompressionsterapi, der kan reducere hævelser, blødgøre væv og mindske gener. Systemet masserer behageligt og effektiv.

Lympha Press® Optimal Plus er en pålidelig og effektiv multikammer kompressionspumpe med unikke funktioner.

På pumpen eller ved hjælp af en letanvendelig app kan programmerne tilpasses den enkelte brugers behov og ønsker.

Pumpen kan anvendes med samtlige multikammer manchetter.

LymphaPress® Optimal Plus kan reducere ødemer og smerter for personer med Lymfødem og Lipødem.

 

74 %

kan bedre passe deres arbejde*

80 %

har færre smerter*

93 %

har blødere og mindre spænding i ødemer*

 

Hvorfor

Integreret gradueret tryk

Et gradueret tryk betyder, at lufkammeret længst perifert får det højeste tryk, og at trykker aftager med 1 mmHg i hvert af de efterfølgende luftkamre.

Det graduerede tryk hjælper med at genoprette den naturlige hydrostatiske balance i ekstremiteten, hvilket sikrer maksimal komfort og fremragende resultater.

Personlig indstilling af det graduerede tryk

Det graduerede tryk kan individualiseres til en trykforskel over 1 mmHg pr. luftkammer ved hjælp af en letanvendelig app.

Kontakt Apodan for nærmere information.

 

Konkret vejledning og 14 dages afprøvning

For at dokumentere effekten er der mulighed for gratis afprøvning i 14 dage, hvis en sundhedsfaglig person vurderer, at borgeren er egnet til at bruge en kompressionspumpe.  Apodan fremsender varerne, returfragten skal betales af låner. Da der er mange muligheder for kombination af udstyret, håber vi, at du kontakter os for nærmere vejledning, og vi kan ligeledes rådgive dig i forbindelse med en eventuel kommunal bevillingsproces.

Bevilling og tilskud

Borgere kan få bevilget Lympha Press® ved at ansøge kommunen.
Ved ansøgning opfordres kommunen til at undersøge samtlige muligheder for at bevilge Lympha Press® inden for den sociale lovgivning.
Der findes flere paragrafer, som Lympha Press® kan bevilges efter, og det er kommunens opgave at undersøge og oplyse om dette.

Fx kan Lympha Press® bevilges via (Servicelovens §112) eller der kan gives tilskud via Jobcentret (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §178).

112 i Serviceloven

Kommunen skal yde støtte til kompressionspumper, hvis man har varigt nedsat fysisk funktionsevne.

178 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Jobcentret kan yde støtte til kompressionspumper, hvis hjælpemidlet er afgørende for at man kan fastholde sit arbejde.

Passion for kompression

Apodan er Danmarks førende forhandler af kompressionspumper med manchetter til forskellige kropsdele.

Lympha Press® kompressionspumper har været anvendt på verdensplan i over 50 år.

Effekten er dokumenteret, og pumperne er CE–mærket, MDR kompatibelt medicinsk udstyr.

Læs her: Derfor skal du vælge medicinsk udstyr

  • Udstyret er effektivt, holdbart og fremstillet i brugervenligt innovativt design.
  • Sortimentet er bredt og det udvikles og forbedres løbende på baggrund af praksiserfaring.
  • Kompressionspumperne er avancerede, men nemme at benytte uden forudgående oplæring.
  • Manchetterne er af høj kvalitet, og de er designet til maksimal komfort og med tilpasningsmuligheder for brugeren.
  • Udstyret anvendes både på hospitaler og i klinikker, og de kan bevilges som et varigt hjælpemiddel af kommunerne efter en individuel vurdering af borgerens situation.

Adskillige studier har påvist, at regelmæssigt brug af kompressionspumper, ikke blot er omkostningsansvarligt, men også markant øger funktionsevnen, arbejdsevnen og livskvaliteten for brugerne. Kompressionspumper betegnes ofte med forskellige forkortelser af engelske ord. Den mest brugte er IPC, som står for Intermitterende Pneumatisk Compression.

Ved regelmæssig brug af Lympha Press® lindres de kroniske symptomer, hvilket muliggør funktionsforbedring.
Dette gør dagligdagen lettere og øger livskvaliteten for den enkelte person.
Lympha Press® anvendes på hospitaler og i klinikker og kan bevilges som et varigt hjælpemiddel af kommuner efter en individuel vurdering af borgerens situation.

  • Lympha Press® giver en pulserende overtryksmassage, der kan mindske omfanget på ekstremiteten, blødgøre vævet og lindre generne.
  • Lympha Press® er konstrueret til anvendelse sammen med arm,- ben og kropsmanchetter med op til 40 overlappende luftkamre.
  • Systemet består af en kompressionspumpe, der forbindes til en eller to manchetter.
  • På pumpen indstilles tid, tryk, og eventuelt program.
  • Der er indbygget dobbeltkontakt, så det er muligt samtidigt at få kompression af begge ben eller arme, og evt. krop.

Lympha Press® øger lymfekarfunktionen ved lymfødem

Journal of Innovative Optical Health Sciences Vol. 10, No. 2 (2016). Aldrich MB, Gross D, Morror JR, Fife CE, Rasmussen JC.

“Effekt af pneumatisk kompressionsterapi på lymfebevægelse i lymfødem-ramte ekstremiteter, vurderet ved nær-infrarød fluorescens lymfatisk billeddannelse.”

Dette banebrydende studie er det første til at demonstrere den direkte effekt af pneumatisk kompression på lymfekar optagelse og funktion i lymfødemramte ekstremiteter.

Læs artiklen her.

 

Lympha press® sammenlignet med manuel lymfedrænage i klinikken

Lymphology. 1998 Jun;31(2):56-64. Johansson K, Lie E, Ekdahl C, Lindfeldt J.

“Et randomiseret studie, der sammenligner manuel lymfedrænage med sekventiel pneumatisk kompression til behandling af postoperativt armlymfødem.”

Dette randomiserede forsøg sammenlignede Lympha Press® med MLD udført i klinikken. Lympha Press® og MLD var lige så effektive til at reducere ødemvolumen.

Læs artiklen her.

 

Lympha press® anvendt sammen med manuel lymfedrænage i klinikken / komplet dekongestiv behandling

Lymphology. 2004 Dec;37(4):202-5. Avrahami R, Gabbay E, Bsharah B, Haddad M, Koren A, Dahn J, Zelikovsky A.

“Alvorligt lymfødem i armen som en potentiel årsag til skuldertraumer.”

Patienter med svært lymfødem og skuldersmerter blev behandlet med Lympha Press® og MLD i klinikken. Behandling reducerede armvolumen med gennemsnitligt 170 ml, forbedret armmobilitet og dramatisk reduceret smerte.

Læs artiklen her.

 

Lympha press® til behandling af lymfødem derhjemme

Lymphology, 45 (Suppl), 367-370. Ashforth K, Cosentino J.

“Praktisk lymfødem selvforvaltning: En vurdering af patienttilfredshed og opfattet effektivitet af behandlingsmetoder.”

Dette studie viste, at 100% af patienterne, der brugte pneumatisk kompression i hjemmet, vurderede pneumatisk kompression mere effektiv end selvpåført MLD, bandage, elastisk / stiv og quiltet kompression.

 

Lympha press® til behandling af lipødem

Lymphology. 2011 Dec;44(4):178-82. Szolnoky G, Varga E, Varga M, Tuczai M, Dósa-Rácz E, Kemény L.

“Lymfødem behandling nedsætter smerteintensiteten i lipødem.”

I dette studie resulterede behandling med MLD, kompressionsterapi og Lympha Press® i reduceret smerte forbundet med lipødem.

Læs artiklen her.

Hvordan

Kompressionsmanchetterne består af  overlappende luftkamre.

Luftkamrene i manchetten fyldes og tømmes med luft gradvist. Dette skaber en dynamisk bevægelse, der skånsomt masserer.

Denne massage hjælper med at føre den ophobede lymfevæske væk fra de berørte områder. Dette reducerer hævelser og lindrer gener.

I manchetterne er der 12 til 40 overlappende luftkamre. Hvert enkelt luftkammer er fikseret, så de ikke forskydes, når manchetten fyldes med luft.

 

Manchetterne kan tillige justeres i størrelse med lynlåse, velcro, stropper eller kiler.

 

Præterapi er et unikt indledende program, som intensivt bearbejder kroppens centrale områder. Formålet er, at forberede det centrale lymfesystem til at optage lymfevæske fra perifere områder.

Programmet er basseret på principperne i den manuelle lymfedrænage, som begynder centralt. Principperne er vigtige for alle typer af ødem, men særligt vigtigt når lymfesystemet er dysfunktionelt.

Trykket er fastindstillet til 40 mmHg og programmet varer i 10-15 min alt efter manchettens størrelse.

Sequential er et hovedprogram som fylder manchetternes luftkamre i perifer til central retning. Når alle luftkamre er fyldt med luft, lettes trykket og der er en kort pause, inden inflationen starter forfra igen.

Dette program holder trykket i længst tid i de perifere luftkamre. Derfor er det velegnet til personer, der behøver længere tids perifer kompression samt mere intensiv kompression i hele manchetten.

Wave er et andet hovedprogram. Her fyldes manchettens luftkamre i perifer til central retning som en ”bølge”. Når ”bølgen” har bevæget sig hele vejen til luftkammeret tættest på kroppens midte, lettes trykket og der er en kort pause inden inflationen starter forfra igen. Når ”bølgen” bevæger sig op ad legemsdelen, er der altid flere luftkamre fyldt samtidigt for at give kompression i tilstrækkeligt tid, for at lymfesystemet kan håndtere den ødematøse væske, og forhindre tilbageløb.

Dette program komprimerer et mindre område ad gangen, derfor er det velegnet til personer, som ikke har brug for lang tids perifer kompression eller personer med smerter.

Postterapi er et afsluttende program. Programmet giver fokuseret kompression i et valgt område enten centralt, medialt eller perifert.

Postterapi afsluttes med to Wave inflationer.

Hvilke

Manchetterne er fremstillet i slidstærkt nylon og findes i et bredt sortiment til hele kroppen. De leveres med integrerede slangebundter, og er klar til brug.

Når kompressionspumpen fylder luft i manchetterne, vil luftpåfyldningen tilpasses efter kroppens facon og det valgte tryk.

Vælg derfor manchetter som er større end kropsmålene.

Ved valg af benmanchetter skal man tænke på, at manchetten trækkes nedad når luftkamrene under foden fyldes med luft. Derfor rekommanderes det, at vælge en benmanchet som er ca. 10 cm længere end personens benlængde.

Nederst på siden er der skemaer, som angiver hvilke mål på kroppen der er brug for, alt efter den manchet du ønsker.

*Data er baseret på 64 brugeres anonyme feedback til Apodan A/S, indsamlet i 2023

Armmanchet med integreret skulder
Comfy Armmanchet
Jakkemanchet
Benmanchet med velcro
Comfy Benmanchet
Buksemanchet i flere størrelser
Lympha Pod Buksemanchet

Hvorfor vælge Apodan som leverandør af kompressionspumper?

Apodan er certificeret efter den medicinske udstyrsstandard ISO 13485, og har siden 1962 været en etableret og erfaren dansk leverandør til sundhedsvæsenet.

Apodan har varelager i Danmark, og det sikrer hurtig leverance.

Hos Apodan kan du få vejledning af uddannede sygeplejersker med mange års erfaring inden for kompression.

Vores kundeservice og tekniske support er åbent på hverdage fra kl. 8-16, fredage til kl 15.

”Som markedets foretrukne leverandør, er vi drevet af tanken om at gøre en forskel, og vi gør os umage med at bidrage til en reel forbedring af vores brugeres sundhedstilstand og livskvalitet.”

Skema

Lympha Press® Optimal Plus

Varenr.HMI nr.Vægt (kg)Størrelse (cm)Tryk mmHg
0221041302954,519,8 x 34 x 2420-90

Målepunkter på overkropsmanchetter

Til overkropsmanchetterArmCompfy arm Jakke
Omkreds underarm, bredeste stedxxx
Omkreds overarm, bredeste stedxxx
Omkreds overarm, bredeste stedxxx
Omkreds brystkasse, bredeste stedxx
Omkreds taljexx
Armlængde, strakt arm (langefingerspids til armhule)xxx
Angiv om der er ødem i højre eller venstre sidex

Målepunkter på underkropsmanchetter

Til underkropsmanchetterBen med velcro eller lynlåsBuks standard, XL eller LymphaPod
Omkreds ankelxx
Omkreds læg, bredeste stedxx
Omkreds knæ, strakt benxx
Omkreds lår, bredeste stedxx
Omkreds hofte, bredeste stedx
Omkreds taljex
Benlængde medialt fra gulv til skridtxx

Har du spørgsmål?
Kontakt os allerede i dag

Du er altid velkommen til at kontakte Apodan A/S ved at ringe eller skrive til os på nedenstående kontaktinfo. Vores kundeservice sidder klar til at hjælpe.

Tlf.: +45 32 97 15 25

Mandag-Torsdag 8:00-16:00
Fredag 8:00-15:00
Helligdage og weekender lukket

"*" indikerer påkrævede felter

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.