I Apodan er vi drevet af
at gøre en forskel for at
skabe en bedre verden

Fokus på high-end produkter

Apodan A/S har de sidste 20 år udviklet og markedsført high-end produkter til sundhedsfagligt personale og patienter i den danske og internationale sundhedssektor.

Vi ser de 17 verdensmål som en god ramme for vores fortsatte bestræbelser i arbejdet med bæredygtig og social ansvarlig virksomhedsdrift.

Bæredygtighed hele vejen rundt

Fundamentet ligger i hverdagens adfærd. I Apodan A/S tænker vi bæredygtighed ind i alt hvad vi gør, hvem vi samarbejder med og i de daglige valg vi træffer. Apodan A/S indkøber bæredygtige kontorartikler, stiller miljøkrav til emballering, reducerer spild, fokuserer på reduceret CO2 udledning og tager et socialt ansvar.

Læs mere om vores fire målsætninger her.

Kvalitet og ansvar går hånd i hånd

Apodan A/S vil bidrage til en mere bæredygtig fremtid inden for medico sektoren, gennem innovative sundhedsprodukter af høj kvalitet, gennemtænkte bæredygtig pakning og ansvarsfuld håndtering af forsyningskæden, der sikrer en bæredygtig værdikæde i alle led.
Apodan er kvalitetscertificeret v. DS/EN ISO 13485

Grønne mål

  • Vi indkøber bæredygtige kontor- og forbrugsartikler

  • Vi sikrer bæredygtig emballering af vores produkter

  • Vi reducerer vores CO2 aftryk

  • Vi minimerer spild

Vi indkøber bæredygtige kontor- og forbrugsartikler

Ved at stille krav til bæredygtige produkter, samt skabe opmærksomhed på vores eget forbrug og indkøb, ønsker Apodan at blive 100% bæredygtige på dette område.

Apodan A/S samarbejder med et trykkeri der trykker på bæredygtigt FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir. Apodan A/S indkøber bæredygtigt og certificeret printerpapir og merchandise til messer og udstillinger.

Vi sikrer bæredygtig emballering af vores produkter

Vi vil anvende miljøcertificeret emballage og kartonnage på vores lokale lager. På vores lokale lager pakkes der i mindst mulige papkasse og der anvendes miljøvenligt kassefyld til at udfylde papkassen med. Der printes en minimal mængde af pakkesedler, følgesedler mv.

Vi reducerer vores CO2 aftryk

Vi vil reducere vores CO2 aftryk ved at udskifte bilparken til hybrid-/Elbiler. Samtidig er vi helt bevidste om at den forskel vi gør, i vores virksomhed kan mangedobles hvis vi ser på det CO2 aftryk vores producenter og samarbejdspartnere står for, qua deres størrelse. Derfor forholder vi os aktivt til hele vores forsyningskæde, for at sikre at alle dem vi samarbejder med, tager stilling og tager ansvar for udledningen af CO2.

Vi minimerer spild

Apodan A/S har gennem de sidste mange år optimeret sin produktion og indkøbsmetodik der sikrer et minimalt spild.

De få produkter der måtte falde for udløb anvendes i udstillinger og som vareprøver. Alligevel vil Apodan A/S gerne styrke fokus på spild og affaldssortering, og sikre at så få varer som muligt blot smides ud.

Bæredygtige leveregler

I Apodan A/S er vores fokus på mennesker og kompromisløs kvalitet, vi er alle drevet af at gøre en forskel. Den tankegang går i direkte tråd med at tænke bæredygtigt og passe på hinanden og vores alles jordklode. Fundamentet for forandring ligger i hverdagens adfærd. Det vi gør hver dag, de beslutninger vi træffer, de dialoger vi har med vores kunder og samarbejdspartnere.
Vi har fokus på dialog og det at tage ansvar, vi stopper op og træffer det bæredygtige valg, og vi tænker på fremtidens generationer.

Socialt ansvar

Apodan A/S tager et socialt ansvar. I samarbejde med lokalsamfund og kommune ansætter Apodan A/S blandt andet medarbejdere under særlige vilkår. Apodan A/S støtter hvert år velgørende formål, bl.a. de Danske Hospitalsklovne og Kræftens Bekæmpelse.