Lympha Press® Optimal Plus

Apodan erbjuder ett brett urval av Lympha Press® kompressionspumpar med tillhörande manschetter. Pumparna bildar ett pulserande övertryck vars ändamål är att förminska omfånget på kroppsdelar och mjukgöra vävnader etc. Pumparna används på sjukhus och kliniker och kan, efter individuell bedömning av användarens tillstånd, beviljas för hemmabruk. Lympha Press® är godkänd som medicinsk utrustning enligt FDA, UL, CSA, TÜV, (IEC-601-1), MedGV, GS, ISO 9002 och CE-märkt

Information på dansk

Lympha Press® Optimal Plus

Samtliga manschetter i sortimentet, förutom Lympha Pod, kan användas till Lympha Press® Optimal V2 samt Lympha Press® Mini V2. Lympha Pod kan endast användas med Optimal.

Lympha Press® Optimal Plus är en kraftfull, effektiv och pålitlig flerkammarkompressionspump. Den
har unika funktioner som styrs från mobilen i en mycket lättanvänd Applikation.
På pumpens display, eller med hjälp av en applikation, kan programmen anpassas individuellt efter varje användares behov.
Pumpen kan användas med alla Lympha Press® multikammarmanschetter.

 • Justerbart graderat tryck, eller likadant tryck i varje luftkammare
 • Justerbar paustid mellan uppblåsning och deflation
 • Justerbart kvarhållande tryck i en inflationscykel, vilket ger en individuell kompressionstid
 • Stängning av enskilda luftkammare

Programmer:

 • Pretherapy
 • Sequential
 • Wave
 • Post-therapy

Varför

Apodan är ledande återförsäljare av kompressionspumpar med manschetter för olika kroppsdelar.

Lympha Press® kompressionspumpar har använts över hela världen i över 50 år.

Effekten är dokumenterad och pumparna är CE-märkta, MDR-kompatibel medicinsk utrustning.

Utrustningen används både på sjukhus och på kliniker och de kan beviljas som ett permanent hjälpmedel av kommunerna efter en individuell bedömning av medborgarens situation.

 • Utrustningen är effektiv, hållbar och tillverkad i en användarvänlig, innovativ design.
 • Sortimentet är brett och det utvecklas och förbättras kontinuerligt utifrån praktisk erfarenhet.
 • Kompressionspumparna är avancerade, men lätta att använda utan föregående utbildning.
 • Muddarna är av hög kvalitet och de är designade för maximal komfort och med anpassningsmöjligheter för användaren.

Flera studier har visat att regelbunden användning av kompressionspumpar inte bara är kostnadseffektivt, utan också avsevärt ökar funktionaliteten, arbetsförmågan och livskvaliteten för användarna.

Kompressionspumpar betecknas ofta med olika förkortningar av engelska ord. Den mest använda är IPC, som står för Intermittent Pneumatic Compression.

Integrerat graderat tryck

Ett graderat tryck innebär att luftkammaren längst perifert får det högsta trycket, och att trycket minskar med 1 mmHg i varje efterföljande luftkammare.

Det graderade trycket hjälper till att återställa extremitetens naturliga hydrostatiska balans, vilket säkerställer maximal komfort och utmärkta resultat.

Personlig inställning av det graderade trycket

Det graderade trycket kan individualiseras till en tryckskillnad på över 1 mmHg per luftkammare med hjälp av en lättanvänd app.

 

Hur

Förbehandlingen är en ”primecykel” som förbereder området för fortsatt behandling och används aldrig som ensam kompression. Rekommenderas särskilt för personer med lymfödem. Detta läge tömmer först ut proximal lymfa, dvs.områden på kroppen eller områden i kroppsdelar närmast bålen. Detta ”primar” de proximala områdena och förbereder dem för acceptans av lymfvätska som mobiliseras under den huvudsakliga behandlingscykeln. Varaktighet 7 – 15 minuter.

Figuren nedenfor visar hur cykeln startar genom massage upptill av ben/kropp. Massagen fortsätter sedan från en lägre punkt på armen/benet och fortsätter proximalt. Detta mönster fortsätter tills hela området behandlats.

Indikationer: Preterapi rekommenderas till lymfödempatienter för de andra cyklerna.

Sequentialprogrammet är ett huvudprogram som ger ett intensivt och effektivt pulserande kompressionstryck, där varje luftkammare fylls med ett graderat lufttryck. Luftkamrarna fylls i sekvenser och förblir fyllda med luft till dess luftkamrarna samtidigt töms på luft.

Lympha Gradient håller trycket längst i de perifera områdena, varför det lämpar sig väl till personer som behöver en mer intensiv behandling. Programmet har en uppmjukande effekt på fibrotiska områden.

Denna fas är ett alternativ till Lympha/Gradient-fasen och används även som huvudbehandling, individuellt eller efter förbehandling. Wave-fasen börjar vid basen av kroppsdelen över foten eller handen. När cellen framför vågrörelsen blåses upp börjar cellen bakom vågen att tömmas vilket innebär att endast ett litet område komprimeras åt gången (se Figur nedenfor) En kompressionscykel tar ca. 30 sekunder. Den uppblåsta cellen i mitten förhindrar reflux (returflöde) när vågen förflyttas mot kroppsdelen. Eftersom denna fas komprimerar ett mindre område åt gången bör denna fas väljas för patienter med smärtsam fokal lesion.

Indikationer: Venösa problem, milda, icke-kroniska ödem, postoperativa ödem, posttraumatiska ödem, geriatriska ödem, skenbenssår och lymfödem i överkroppen.

Posttherapy är ett avslutande program. Programmet ger en koncentrerad komprimering i ett valt område antingen centralt, medialt eller perifert. Programmet avslutas med två Wavecykler.

Vilka

Samtliga manschetter kan användas på både Lympha Press® Mini V2 och Lympha Press® Optimal V2. Manschetterna placeras på arm eller ben. Anpassningen sker individuellt med blixtlås eller kardborrband. Manschetterna består av upp till 24 luftfickor (beroende på arm- eller benlängd). Luftfickorna överlappar varandra upp längs arm eller ben. När pulsatorn startas bildas ett övertryck i manschetten. Luftfickorna fylls i ordningsföljd upp längs arm eller ben. Övertrycket upplevs som en mjuk, rullande massage. Effekten blir att ödemet (svullnaden) pressas uppåt och bort från arm eller ben.

Manschetterna har överlappande luftfickor och fås i flertalet standardstorlekar. Det finns kilar till varje modell så att omfångsmåtten kan ökas vid behov.

Armmanschett med integrerad skulderdel
Comfy armmanschett
Jackmanschett
Benmanschett med kardborreförslutning
Comfy Benmanchett
Byxmanschett
LymphaPod Byxmanschett

Kontakt

Johan Helmer
Konsult
Mail:vistamedicalab@gmail.com
Tlf.: + 46 (0)727 15 25 75

Sue Mellgrim
LN – Lymfterapi Norrort, Sverige
Mail: info@lymfterapi.com
Tlf.: +46 (0)70 853 07 87

Har du frågor?
Kontakta oss redan idag

Tlf.: 32 97 15 25

Mandag-Torsdag 8-16
Fredag 8-15

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.