Udviklingslegat – Sårbehandling

Beløb: 15.000 kr.

Formål

Apodans Udviklingslegat kan søges af sundhedspersonale, som i dagligdagen arbejder med og har fokus på sår. Herunder forebyggelse, kvalitetsudvikling og behandling, samt at fremme viden og forståelse for sårbehandling. Legatet kan søges af en eller flere personer fra sundhedssektoren.

Ansøgning

Legatet kan søges til initiativer med relation til sårbehandling:

  • Videreuddannelse
  • Deltagelse i kurser og kongresser
  • Igangsættelse af projekter
  • Forskning
  • Studiebesøg i ind- og udland

Legat

Legatet er på kr. 15.000, som kan gives til en enkelt person, opdeles i flere portioner eller gives til en gruppe af personer.

Apodan A/S forbeholder sig retten til ikke at uddele legat, såfremt der ikke findes kvalificerede ansøgere.

Det er modtagers pligt at opgive legatets pålydende til SKAT.

Ansøgning

Ansøgningen er personlig – Anvend venligst ansøgningsformularen.

Ansøgningen skal indsendes til: info@apodan.dk – Att. Udviklingslegat, Sårbehandling.

Bemærk: Legatmodtager(e) skal senest 2 mdr. efter, at legat er anvendt fremsende fagligt resumé/ rejsebrev, gerne suppleret med relevant fagligt billedmateriale til Apodan A/S.

Apodan A/S forbeholder sig ret til, vederlagsfrit, at benytte resumé/rejsebrev samt relevant billedmateriale i vores markedsføring med reference til legatmodtagers navn(e) og arbejdssted.

Ansøgningsfrister

Forårslegat SÅR 15.

Efterårslegat SÅR 1.

Download Ansøgning

Udviklingslegat – Dynamisk Kompression

Beløbsramme: 15.000 kr.

Formål

Apodans Udviklingslegat kan søges af sundhedspersonale, som i dagligdagen arbejder med og har fokus på dynamisk kompression. Herunder at fremme viden og forståelsen for intermitterende pneumatisk kompression i forbindelse med bl.a. Lymfødem, Lipødem, venøse- og arterielle lidelser.

Legatet kan søges af en eller flere personer fra sundhedssektoren.

Ansøgning

Legatet kan søges til initiativer med relation til dynamisk kompression:

  • Videreuddannelse
  • Deltagelse i kurser og kongresser
  • Igangsættelse af projekter
  • Forskning
  • Studiebesøg i ind- og udland

Legat
Legatet er på kr. 15.000, som kan gives til en enkelt person, opdeles i flere portioner eller gives til en gruppe af personer.

Apodan A/S forbeholder sig retten til ikke at uddele legat, såfremt der ikke findes kvalificerede ansøgere.
Det er modtagers pligt at opgive legatets pålydende til SKAT.

Ansøgning

Ansøgningen er personlig – Anvend venligst ansøgningsformularen.

Ansøgningen skal indsendes til: info@apodan.dk – Att. Udviklingslegat, Dynamisk kompression.

Bemærk: Legatmodtager(e) skal senest 2 mdr. efter, at legat er anvendt fremsende fagligt resumé/ rejsebrev, gerne suppleret med relevant fagligt billedmateriale til Apodan A/S.

Apodan A/S forbeholder sig ret til, vederlagsfrit, at benytte resumé/rejsebrev samt relevant billedmateriale i vores markedsføring med reference til legatmodtagers navn(e) og arbejdssted.
Ansøgningsfrist

Løbende

Download Ansøgning