Apodan
Vi holder lukket mellem jul og Nytår. Bemærk venligst at varer først bliver sendt afsted i det nye år.

Vores Grønne Mål

Apodan A/S vil bidrage til en mere bæredygtig fremtid inden for medico sektoren, gennem innovative sundhedsprodukter af høj kvalitet, gennemtænkte bæredygtig pakning og ansvarsfuld håndtering af forsyningskæden, der sikrer en bæredygtig værdikæde i alle led.

Vi har formuleret fire mål der målretter vores indsatser for en mere bæredygtig fremtid:

Vi reducerer vores CO2 aftryk

Vi vil reducere vores CO2 aftryk ved at udskifte bilparken til hybrid-/Elbiler. Samtidig er vi helt bevidste om at den forskel vi gør, i vores virksomhed kan mangedobles hvis vi ser på det CO2 aftryk vores producenter og samarbejdspartnere står for, qua deres størrelse. Derfor forholder vi os aktivt til hele vores forsyningskæde, for at sikre at alle dem vi samarbejder med, tager stilling og tager ansvar for udledningen af CO2.

Vi minimerer spild

Apodan A/S har gennem de sidste mange år optimeret sin produktion og indkøbsmetodik der sikrer et minimalt spild.

De få produkter der måtte falde for udløb anvendes i udstillinger og som vareprøver. Alligevel vil Apodan A/S gerne styrke fokus på spild og affaldssortering, og sikre at så få varer som muligt blot smides ud.

Vi sikrer bæredygtig emballering af vores produkter

Vi vil anvende miljøcertificeret emballage og kartonnage på vores lokale lager. På vores lokale lager pakkes der i mindst mulige papkasse og der anvendes miljøvenligt kassefyld til at udfylde papkassen med. Der printes en minimal mængde af pakkesedler, følgesedler mv.

Vi indkøber bæredygtige kontor- og forbrugsartikler

Ved at stille krav til bæredygtige produkter, samt skabe opmærksomhed på vores eget forbrug og indkøb, ønsker Apodan at blive 100% bæredygtige på dette område.

Apodan A/S samarbejder med et trykkeri der trykker på bæredygtigt FSC®, ECF og European Ecolabel godkendt papir. Apodan A/S indkøber bæredygtigt og certificeret printerpapir og merchandise til messer og udstillinger.

>>