Apodan
Vi holder lukket mellem jul og Nytår. Bemærk venligst at varer først bliver sendt afsted i det nye år.

PolyMem Multifunktionel sårbandage

PolyMem Multifunktionel sårbandage er designet til aktivt at stimulere sårheling og lindre smerter i forbindelse med sår. Det unikke terapeutiske sårbehandlingssystem er enkelt at anvende og strømliner sårbehandlingen til fordel for såvel patient som behandler.


Patienten oplever hurtig sårheling, kort behandlingstid og smertelindring.

Behandleren oplever et omkostnings-effektivt sårbehandlingssystem, der accelererer sårhelingen, reducerer tidsforbrug til sårbehandling samtidig med, at bandagevalg og -forbrug forenkles.

EPUAP Livestream

Se eller gense vores LIVE stream session ved EPUAP 5th Focus Meeting i maj 2021.

Præsentationen af et studie udført af Dr. Autumn Henson, North Carolina, USA:

Forebyggelse af udvikling af dybe vævs-trykskader: et 2,5 årigt kvalitetsforbedringsprojekt.

I studiet ses, hvorledes PolyMem medvirker til, at mange trykskader ikke udvikler sig til egentlige tryksår, men heles spontant i det tidlige forløb.

Ligeså, at antallet af trykskader, der udvikles til sår, er væsentlig lavere end ved tidligere praksis. Se videoen her, og download posteren nederst på siden.

Designet til aktivt at fremme sårhelingen

PolyMem sårbandager består af en polyuretan matrix, som indeholder surfaktant, glycerin og superabsorberende co-polymer. Alle - undtaget kavitetsbandagerne WIC - har en semipermeabel yderside.

Hver af disse 5 komponenter er særligt udvalgt i kraft af hver deres funktion - og ikke mindst fordi, de sammen skaber en helt unik synergieffekt, som gør PolyMem til et unikt terapeutisk sårbehandlingssystem.
Evnen til at koncentrere den inflammatoriske respons omkring vævsskaden/såret accelererer sårhelingsprocessen. Samtidig reduceres spredning af inflammatoriske celler til det omkringliggende raske væv, hvorved sekundær vævsskade minimeres. Aktiviteten af de nociceptive nerveender nedsættes, hvilket betyder, at ødemdannelse minimeres og smerteimpulser til hjernen reduceres.

Ved det unikke terapeutiske sårbehandlingssystem ses:

 

• moduleret inflammatorisk respons
• accelereret autolytisk debridering
• reduktion af mikroødem og øget blodperfusion
• dannelse af nye kapillærer
• hurtigere dannelse af granulationsvæv
• hurtigere migration af epitelvæv
• nedsat risiko for infektion
• nedsat nociceptiv aktivitet: reduktion af ødem og
   hæmatomdannelse i det omkringliggende væv
• lindring af sårsmerter.

Surfaktant er et mildt, non-ionisk, ikke-toksisk overfladeaktivt stof, der aktiveres af fugt og frigives kontinuerligt til sårbunden. Surfaktanten nedsætter spændingen mellem det vitale og det avitale væv, hvorved det avitale væv løsnes og fjernes. Herved oprenses såret atraumatisk og behovet for yderligere sårsoignering /debridering reduceres eller elimineres helt. Surfaktanten frigives kontinuerligt og er således aktivt rensende i hele bæretiden.

Glycerin er et blødgørende, beskyttende og plejende stof, der aktiveres af fugt og frigives til sårbund og hud. Glycerin medvirker til optimal fugtbalance i såret, ligesom det danner en barriere på huden, der fremmer hudens tilstand, øger hudens elasticitet og giver vævet en højere trækstyrke efter heling.
Glycerin danner en hinde mellem bandage og sår, hvilket sikrer, at bandagen kan fjernes atraumatisk. Endvidere har glycerin en lugtreducerende effekt.

Polyuretan matrix er en hydrofil matrix med en uens cellestruktur, som sikrer en kapillær effekt, der sammen med superabsorberende co-polymer skaber et skånsomt kapillærtræk. Herved trækkes væske fra det dybereliggende væv op til sårets overflade. Mikroødem i, under og omkring såret (hvor bandagen dækker) reduceres og blodgennemstrømningen fremmes. Sammen med vævsvæsken trækkes næringsstoffer og vækstfaktorer op til sårbunden, hvilket fremmer genopbygningen af vævet.
Når matrix bliver fugtig udvides bandagen således, at denne følger vævets konturer og skaber tæt kontakt til sårbunden.

Superabsorberende co-polymer har en høj affinitet for vandmolekyler, hvilket betyder, at den vandige del selektivt trækkes ud af sårsekretet. Derved øges koncentrationen af næringsstoffer og vækstfaktorer i sårbunden. Superabsorbanten absorberer og binder sårsekret, debris og bakterier i bandagen, og disse fjernes sammen med bandagen. Evnen til at binde sårsekret i bandagen minimerer risiko for lækage samt maceration og gør PolyMem meget velegnet under kompression.

Alle PolyMem bandager, på nær kavitetsbandagerne, er forsynet med en semipermeabel film. Filmen er åndbar og fungerer som en del af den samlede væskehåndtering, ligesom den beskytter såret mod udefrakommende forurening.
Filmen på PolyMem Standard har en lavere åndbarhed (MVTR) end filmen på PolyMem MAX.

Fremmer sårheling

• Modulerer inflammation 
• Kontinuerlig effektiv oprensning af såret
• Absorption og retention af sårsekret, debris og
   bakterier i bandagen
• Optimalt fugtigt sårmiljø
• Reduktion af mikroødem og øget blodperfusion
• Øget angiogenese, dannelse af granulationsvæv og
   migration af epitelvæv
• Reduktion af infektion/infektionsrisiko
• Reduktion af lugt

Lindrer smerter

• Ingen eller minimalt behov for
   soignering/debridering af såret
• Atraumatisk fjernelse af bandagen
• Nedsat nociceptiv aktivitet – færre smerteimpulser

Enkel i brug

• Kan anvendes til alle sår i alle faser
• Kan anvendes til alle sekretionsmængder – fra tør
   nekrose til meget kraftigt væskende sår
• Håndterer alle former for sekretion, herunder blod
   og sårsekret med høj viskositet
• Alle PolyMem bandager indeholder de samme
   komponenter og fungerer ens
• PolyMem bandagerne kan kombineres alt efter
   sårets tilstand og behov
• Kan anvendes effektivt af såvel kliniske sår- 
   eksperter, basis personale, ikke-professionelle
   plejere samt patienter og pårørende

Indikationer

PolyMem kan anvendes til alle sår i alle faser. Håndterer alle sekretionsniveauer - fra tørre sår til meget kraftigt væskende sår.
Håndterer desuden alle typer ekssudat - fra det tynde serøse sårekssudat til ekssudat med høj viskositet, samt blod.

• Kirurgiske sår og incesioner
• 1. og 2. grads forbrændinger
• Transplantater / Donorsteder
• Skin tears
• Venøse /arterielle sår
• Diabetiske fodsår
• Tryksår
• Blottede sener og knogler

 

Læs endvidere indlægssedlen i pakningen.

• Dermatologiske sygdomme
• Immunologiske sår
• Cancersår
• Stråleskadet hud
• Traumatiske vævsskader med og uden sår
• Omkring tracheostomi, PEG sonde, katetre og dræn
• Infektiøse sår

 

 

Vigtig viden!

PolyMem understøtter den autolytiske debridering, øger væsketilstrømningen og igangsætter kraftig aktivitet i sår og hud dækket af bandagen. Derfor kan der initialt ses øget sekretion, og dermed behov for øget skiftefrekvensens, dette er helt normalt. Sekretion aftager gradvist efter 1-2 uger - og sårhelingen accelereres.

PolyMem Multifunktionel sårbandage

PolyMem Multifunktionel sårbandage findes i et bredt udvalg af typer og størrelser, således imødekommer det terapeutiske
sårbehandlingssystem behov ved langt de fleste sår. 

 

For at PolyMem kan fungere optimalt, er det essentielt, at PolyMem har kontakt til sårbunden og gerne huden omkring såret.

Der bør ikke lægges andre produkter under PolyMem!

PolyMem aktiveres af fugt, det er således afgørende, at der er fugt tilstede ved behandling med PolyMem.

Alle PolyMem bandager kan ligge på såret i op til 7 dage, alt efter sårets tilstand og sekretionsmængde.

For at kunne vælge den rette bandage til det enkelte sår, er det vigtigt at have kendskab til alle typer i PolyMem sortimentet.

Læs den korte gennemgang af de enkelte typer herunder.

 

Se endvidere PolyMem Produktoversigt og Quickguide med vejledning om bandagevalg mm., under downloads nedenfor. 

 

PolyMem Standard

Let til moderat væskende sår.

Kan endvidere anvendes på tørre sår og tørre nekroser*.

Er uden klæbekant og kan derfor tilklippes.


*) fugt da sår eller bandage let med vand/NaCl før applicering.

PolyMem MAX

Moderat til kraftigt væskende sår.
Særdeles velegnet under kompression.
Er uden klæbekant og kan derfor tilklippes.

 

PolyMem MAX består af en tykkere kerne af polyuretan matrix/superabsorber samt højere koncentration af surfaktant og glycerin. Filmen på ydersiden har en MVTR, der er 10 gange højere end filmen på PolyMem Standard. PolyMem MAX håndterer således over 3,5 gange så meget sårvæske som PolyMem Standard.

Da sår ofte væsker væsentligt mere initialt i behandlingen med PolyMem pga. den aktive oprensning, anbefales det at starte med PolyMem MAX.

En kombination af PolyMem WIC og PolyMem MAX anbefales til meget kraftigt væskende sår, og kan ligeledes anbefales initialt for at forlænge skifteintervallet.

 

PolyMem WIC

Kavitetsbandage uden filmbagside.
Anvendes i kaviteter over ½ cm og hvor sårbunden kan ses.
PolyMem WIC har de samme unikke egenskaber som PolyMem Standard og PolyMem MAX, og agerer som en væge, der transporterer væsken videre til sekundærbandage.
Da PolyMem WIC udvider sig i takt med absorption af sårvæske, er det vigtigt kun at udfylde 2/3 af kaviteten, for at undgå udtamponering.
Det er ligeledes vigtigt, at fylde kaviteten så meget, at WIC får kontakt til sekundærbandagen.
PolyMem WIC kan anvendes som sårkontaktlag ved overfladiske sår og kombineres med PolyMem MAX for øget sekretionshåndtering samt forlænget skifteinterval.

PolyMem Nonwoven bagside m/acrylatklæb

 

Alt-i-én PolyMem Standard bandage.
Acrylatklæberen er hudvenlig og hypoallergen.
Giver en sikker fiksering, også på områder, hvor der er megen friktion eller hvor huden er fugtig.
Findes med klæb på hhv. alle 4 kanter samt på 2 kanter (Strips).

PolyMem Film m/acrylatklæb

Alt-i-én bandage med hhv. PolyMem Standard eller PolyMem MAX med åndbar brusetæt filmbagside. Acrylatklæberen er hudvenlig og hypoallergen.
Giver en sikker fiksering, også på områder, hvor der er megen friktion eller hvor huden er fugtig.

PolyMem Shapes

 

Alt-i-én PolyMem Standard bandage findes i en sacral udgave samt 3 ovale størrelser.
Acrylatklæberen er hudvenlig og hypoallergen. Filmen er åndbar og brusetæt.
PolyMem Shapes er specielt velegnet til vanskeligt bandagerbare steder, såsom over os sacrum, i albue- og knæled samt andre steder, hvor bandagen ønskes at forme sig efter kroppens konturer.

PolyMem Silicone Border

Alt-i-én PolyMem Standard bandage med filmbagside og silikoneklæber.
Den bløde silikoneklæber sikrer skånsom tilhæftning og atraumatisk fjernelse af bandagen.
Velegnet til sart hud, der ikke tåler almindelig klæber, og til anvendelse over hele kroppen.
Findes i 3 ovale størrelser.

PolyMem Surgical

 

Alt-i-én postoperativ PolyMem MAX sårbandage specielt udviklet til kirurgiske incesioner.
Filmbagsiden er tynd, åndbar og brusetæt med en acrylatklæber, der sikrer optimal fiksering.

Med den unikke terapeutiske effekt, koncentreres inflammationen til cikatricen/det belastede område, og ødem- og hæmatom-dannelse minimeres, hvorved der sikres hurtigere sårheling og smertelindring, ligesom infektionsrisiko reduceres væsentligt.

En omkostnings-effektiv bandage, der sikrer hurtig restitution og pæne resultater.

Findes i de traditionelle rektangulære udgaver, i en fleksibel udgave specielt velegnet til knæ, samt en specialdesignet udgave til kejsersnit.

PolyMem Tube

PolyMem Standard forsynet med stjerneslids.
Sikrer tæt bandagering omkring tracheostomi, sonde, kateter, dræn etc.
Anvendes som beskyttende og absorberende bandage og er specielt velegnet, hvor huden er udsat eller ødelagt af sivning.
Passer til alle typer og størrelser dræn, katetre, sonder o. lign.

PolyMem Symposium EWMA2020

Se eller gense PolyMem Symposiet ”Paradigmeskifte for Sårbehandling: Fra problem til praksis” ved den virtuelle internationale sårkonference EWMA2020.
Det er med meget stor stolthed, at Apodan fik præsenteret interventioner og erfaringer ift hhv vanskeligt helende sår i Aarhus kommune samt hudtransplantater ved Plastikkirurgi, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Derudover præsentation af ortopædkirurgens erfaringer med PolyMem Finger/tå bandagen ved Sårcenteret, Stord Hospital, Norge.
Symposiet tager afsæt i praksis og har således fokus på udfordringer, interventioner og resultater ift. såvel kirurgiske, traumatiske samt vanskeligt helende sår.

Bekræftelse for sundhedspersonale

Disse oplysninger er kun beregnet til sundhedspersonale. Når du klikker på knappen nedenfor, bekræfter du at du er sundhedspersonale.
Ja, jeg er sundhedspersonale
>>