Lympha Press® Optimal V2

Apodan erbjuder ett brett urval av Lympha Press® kompressionspumpar med tillhörande manschetter. Pumparna bildar ett pulserande övertryck vars ändamål är att förminska omfånget på kroppsdelar och mjukgöra vävnader etc. Pumparna används på sjukhus och kliniker och kan, efter individuell bedömning av användarens tillstånd, beviljas för hemmabruk. Lympha Press® är godkänd som medicinsk utrustning enligt FDA, UL, CSA, TÜV, (IEC-601-1), MedGV, GS, ISO 9002 och CE-märkt

Pumparna ger en pulserande tryckmassagebehandling som dränerar ödemet på ett mycket effektivt sätt, både perifert och centralt, samtidigt som det mjukar upp vävnaden och lindrar eventuell smärta eller tyngdkänsla.

Lympha Press® Optimal V2

Lympha Press® Optimal V2 är en ny och effektiv kompressionspump som är lätt att hantera, med mulighet for att ställas in olika cykler. Den är lämplig för användning på sjukhus, kliniker och för hemmabruk. Med Lympha Press® Optimal V2 är trycket gradient i alla cykler, dvs att trycket alltid är högre över distala områden (händer eller fötter) och lägre över proximala områden (nära eller på bålen). Pumpen har dubbel isolering.

Programmer:

  • Preterapi + Lympha
  • Lympha
  • Preterapi + Wave
  • Wave

Pumparna ger en pulserande tryckmassagebehandling som dränerar ödemet på ett mycket effektivt sätt, både perifert och centralt, samtidigt som det mjukar upp vävnaden och lindrar eventuell smärta eller tyngdkänsla.

Graderat tryck

Att trycket är graderat betyder att den luftkammare som är längst bort från hjärtat (vid fingrar/tår) får det högsta trycket och att trycket avtar i varje efterföljande kammare med minimum 1 mmHg. Det graderade trycket hjälper kraftfullt och samtidigt skonsamt lymfsystemet att ta hand om svullnadsvätskan (ödemet). Trycket kan individualiseras i varje kammare med hjälp av en enkel programvara som medföljer.

Varför

Apodan är ledande återförsäljare av kompressionspumpar med manschetter för olika kroppsdelar.

Lympha Press® kompressionspumpar har använts över hela världen i över 50 år.

Effekten är dokumenterad och pumparna är CE-märkta, MDD-kompatibel medicinsk utrustning.

Utrustningen används både på sjukhus och på kliniker och de kan beviljas som ett permanent hjälpmedel av kommunerna efter en individuell bedömning av medborgarens situation.

  • Utrustningen är effektiv, hållbar och tillverkad i en användarvänlig, innovativ design.
  • Sortimentet är brett och det utvecklas och förbättras kontinuerligt utifrån praktisk erfarenhet.
  • Kompressionspumparna är avancerade, men lätta att använda utan föregående utbildning.
  • Muddarna är av hög kvalitet och de är designade för maximal komfort och med anpassningsmöjligheter för användaren.

Flera studier har visat att regelbunden användning av kompressionspumpar inte bara är kostnadseffektivt, utan också avsevärt ökar funktionaliteten, arbetsförmågan och livskvaliteten för användarna.

Kompressionspumpar betecknas ofta med olika förkortningar av engelska ord. Den mest använda är IPC, som står för Intermittent Pneumatic Compression.

Hur

Förbehandlingen är en ”primecykel” som förbereder området för fortsatt behandling och används aldrig som ensam kompression. Rekommenderas särskilt för personer med lymfödem. Detta läge tömmer först ut proximal lymfa, dvs.områden på kroppen eller områden i kroppsdelar närmast bålen. Detta ”primar” de proximala områdena och förbereder dem för acceptans av lymfvätska som mobiliseras under den huvudsakliga behandlingscykeln. Varaktighet 7 – 15 minuter.

Figuren nedenfor visar hur cykeln startar genom massage upptill av ben/kropp. Massagen fortsätter sedan från en lägre punkt på armen/benet och fortsätter proximalt. Detta mönster fortsätter tills hela området behandlats.

Indikationer: Preterapi rekommenderas till lymfödempatienter för de andra cyklerna.

Denna fas används generellt som huvudbehandling – antingen själv eller efter förbehandlingen. Lympha Gradient-fasen ger en riktad massage som påbörjas vid basen av kroppsdelen som ska behandlas, över fot eller hand och fortsätter upp mot bålen tills hela armen/benet är behandlat (se Figur nedenfor). En kompressionscykel tar ca 30 sekunder.

Denna riktad behandling bidrar till att hjälpa lymfvätskans flöde ut ur svullna områden och mot lymfuppsamlare i bålen. Den förhindrar reflux (returflöde) av lymfvätskan vilket kan ske om endast ett område skulle behandlas åt gången. När behandlingsvågen når toppen av den behandlade kroppsdelen släpps trycket en kort stund och tillåter påfyllnad i lymfar och vener.

Indikationer: Mycket effektiv vid lindring av problem med lymfödem.

Wave-programmet, till skillnad från Lympha Gradient, håller inte kvar trycket under varje kompressionscykel. Det komprimerar tre kamrar i taget och flyttar sig sakta uppåt – som en våg. Lämpar sig speciellt bra till personer som inte klarar långvarigt tryck, t.ex. personer med generaliserad smärta.

Vilka

Samtliga manschetter kan användas på både Lympha Press® Mini och Lympha Press® Optimal V2. Manschetterna placeras på arm eller ben. Anpassningen sker individuellt med blixtlås eller kardborrband. Manschetterna består av upp till 24 luftfickor (beroende på arm- eller benlängd). Luftfickorna överlappar varandra upp längs arm eller ben. När pulsatorn startas bildas ett övertryck i manschetten. Luftfickorna fylls i ordningsföljd upp längs arm eller ben. Övertrycket upplevs som en mjuk, rullande massage. Effekten blir att ödemet (svullnaden) pressas uppåt och bort från arm eller ben.

Manschetterna har överlappande luftfickor och fås i flertalet standardstorlekar. Det finns kilar till varje modell så att omfångsmåtten kan ökas vid behov.

Armmanschett med integrerad skulderdel
Comfy armmanschett
Jackmanschett
Benmanschett med kardborreförslutning
Comfy Benmanchett
Byxmanschett
LymphaPod Byxmanschett

Kontakt

Johan Helmer
Konsult
Mail:vistamedicalab@gmail.com
Tlf.: + 46 (0)727 15 25 75

Sue Mellgrim
LN – Lymfterapi Norrort, Sverige
Mail: info@lymfterapi.com
Tlf.: +46 (0)70 853 07 87

Har du frågor?
Kontakta oss redan idag

Tlf.: 32 97 15 25

Mandag-Torsdag 8-16
Fredag 8-15

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.