Apodan
Vi holder lukket mellem jul og Nytår. Bemærk venligst at varer først bliver sendt afsted i det nye år.

Lympha Press Multikammer kompressionspumper Intermitterende Pneumatisk Kompression

Lympha Press giver en pulserende overtryksmassage, der kan mindske omfanget på ekstremiteten, blødgøre vævet og lindre generne.
Lympha Press er konstrueret til anvendelse sammen med arm,- ben og kropsmanchetter med op til 40 overlappende luftkamre. Systemet består af en kompressionspumpe, der forbindes til en eller to manchetter. På pumpen indstilles tid, tryk, og eventuelt program. Der er indbygget dobbeltkontakt, så det er muligt samtidigt at få kompression af begge ben eller arme, og evt. krop.


Ved regelmæssig brug af Lympha Press lindres de kroniske symptomer, hvilket muliggør funktionsforbedring.
Dette gør dagligdagen lettere og øger livskvaliteten for den enkelte person.
Lympha Press anvendes på hospitaler og i klinikker og kan bevilges som et varigt hjælpemiddel af kommuner efter en individuel vurdering af borgerens situation.

Lympha Press Optimal Plus

Lympha Press Optimal Plus er en robust, pålidelig og effektiv dynamisk multikammer
kompressionspumpe med unikke funktioner. På pumpen eller ved hjælp af en letanvendelig app kan programmerne tilpasses den enkelte brugers behov og ønsker.
Pumpen kan anvendes med samtlige multikammer manchetter.

Programmuligheder:

  • Pretherapy
  • Sequential
  • Wave
  • Post-therapy

Se manchetter og tilbehør

Integreret gradueret tryk:

Et gradueret tryk betyder, at lufkammeret længst perifert får det højeste tryk, og at trykker aftager med 1 mmHg i hvert af de efterfølgende luftkamre.

Det graduerede tryk hjælper med at genoprette den naturlige hydrostatiske balance i ekstremiteten, hvilket sikrer maksimal komfort og fremragende resultater.

Personlig indstilling af det graduerede tryk:

Det graduerede tryk kan individualiseres til en trykforskel over 1 mmHg pr. luftkammer ved hjælp af det medfølgende usb-stik.
Kontakt Apodan for nærmere information.

Pretherapy

Præterapi er et unikt indledende program, som intensivt bearbejder kroppens centrale områder. Formålet er, at forberede det centrale lymfesystem til at optage lymfevæske fra perifere områder.


Programmet er basseret på principperne i den manuelle lymfedrænage, som begynder centralt. Principperne er vigtige for alle typer af ødem, men særligt vigtigt når lymfesystemet er dysfunktionelt.


Trykket er fastindstillet til 40 mmHg og programmet varer i 10-15 min alt efter manchettens størrelse.

Sequential

Sequential er et hovedprogram som fylder manchetternes luftkamre i perifer til central retning. Når alle luftkamre er fyldt med luft, lettes trykket og der er en kort pause, inden inflationen starter forfra igen.

Dette program holder trykket i længst tid i de perifere luftkamre. Derfor er det velegnet til personer, der behøver længere tids perifer kompression samt mere intensiv kompression i hele manchetten.

Wave

Wave er et andet hovedprogram. Her fyldes manchettens luftkamre i perifer til central retning som en ”bølge”. Når ”bølgen” har bevæget sig hele vejen til luftkammeret tættest på kroppens midte, lettes trykket og der er en kort pause inden inflationen starter forfra igen. Når ”bølgen” bevæger sig op ad legemsdelen, er der altid flere luftkamre fyldt samtidigt for at give kompression i tilstrækkeligt tid, for at lymfesystemet kan håndtere den ødematøse væske, og forhindre tilbageløb.

Dette program komprimerer et mindre område ad gangen, derfor er det velegnet til personer, som ikke har brug for lang tids perifer kompression eller personer med smerter.

Post-therapy

Postterapi er et afsluttende program. Programmet giver fokuseret kompression i et valgt område enten centralt, medialt eller perifert.

Postterapi afsluttes med to Wave inflationer.

Lympha Press Optimal V2

 

Effektiv multikammer kompressionspumpe med flere forskellig kompressionsprogrammer. Lufttrykket i Lympha Press Optimal er gradueret.

 

Programmuligheder:

  • Pretherapy + Lympha Gradient
  • Lympha Gradient
  • Pretherapy + Wave
  • Wave

Se manchetter og tilbehør

Integreret gradueret tryk:

Et gradueret tryk betyder, at lufkammeret længst perifert får det højeste tryk, og at trykker aftager med 1 mmHg i hvert af de efterfølgende luftkamre.

Det graduerede tryk hjælper med at genoprette den naturlige hydrostatiske balance i ekstremiteten, hvilket sikrer maksimal komfort og fremragende resultater.

Personlig indstilling af det graduerede tryk:

Det graduerede tryk kan individualiseres til en trykforskel over 1 mmHg pr. luftkammer ved hjælp af det medfølgende usb-stik.
Kontakt Apodan for nærmere information.

Pretherapy

Præterapi er et unikt indledende program, som intensivt bearbejder kroppens centrale områder. Formålet er, at forberede det centrale lymfesystem til at optage lymfevæske fra perifere områder.


Programmet er basseret på principperne i den manuelle lymfedrænage, som begynder centralt. Principperne er vigtige for alle typer af ødem, men særligt vigtigt når lymfesystemet er dysfunktionelt.


Trykket er fastindstillet til 40 mmHg og programmet varer i 10-15 min alt efter manchettens størrelse.

 

Lympha Gradient

Lympha Gradient programmet starter perifert og leverer intensiv og effektiv pulserende kompression med gradueret lufttryk. Luftkamrene fyldes med lufttryk i central retning. Når alle luftkamre er fyldt med luft lettes trykket, inden luftpåfyldningen starter igen.


Lympha Gradient programmet holder trykket i længst tid i de perifere luftkamre. Derfor er det velegnet til personer, som behøver en mere intensiv kompression hele vejen fra de perifere områder til centralt på kroppen.

 

Med individuel programmering kan trykket yderligere øges perifert, uden at de centrale luftkamre behøver at ændres til et højere tryk.

Wave

Wave programmet er et alternativ til Lympha Gradient, og det starter ved den distale del af ekstremiteten.
Der er altid et oppumpet luftkammer, som forhindrer tilbageløb af lymfevæske, i takt med at ”bølgen” bevæger sig op ad legemsdelen. Når ”bølgen” har bevæget sig hele vejen op ad manchetten, lettes trykket inden en ny luftpåfyldning starter.


Med individuel programmering kan trykket yderligere øges perifert, uden at de centrale luftkamre behøver at ændres til et højere tryk.


Da dette program komprimerer et mindre område ad gangen, er det velegnet til personer, som ikke har brug for lang tids perifer kompression eller personer med smerter.

Lympha Press Mini Press

 

Let betjenelig multikammer kompressionspumpe med et kompressionsprogram, hvor trykket er det samme i alle luftkamre.

 

Programmuligheder:

  • Sequential

Se manchetter og tilbehør

Sequential

Sequential programmet fylder manchetternes luftkamre i perifer til central retning. Når alle luftkamre er fyldt med luft,
lettes trykket og der er en kort pause, inden inflation starter forfra igen.


Dette program holder trykket i længst tid i de perifere luftkamre. Derfor er det velegnet til personer, der behøver længere
tids perifer kompression samt mere intensiv kompression i hele manchetten.


Lympha Press Mini Press anvendes af/til personer som kun har brug for et kompressionsprogram og samme tryk i alle
luftkamre i manchetten.

 

Lympha Press Optimal Plus

Varenr. HMI nr.  Vægt (kg) Størrelse (cm) Tryk mmHg
022104 130295 4,5 19,8 x 34 x 24 20-90

Lympha Press Optimal V2

Varenr. HMI nr.  Vægt (kg) Størrelse (cm) Tryk mmHg
022102 103775 7,2 17 x 31 x 38 20-90

Lympha Press Mini Press

Varenr.  HMI nr.  Vægt (kg) Størrelse (cm) Tryk mmHg
022105 130293 2,9 19x 34 x 24 20-80
>>