Lympha Press Optimal Plus

Apodan erbjuder ett brett urval av Lympha Press kompressionspumpar med tillhörande manschetter. Pumparna bildar ett pulserande övertryck vars ändamål är att förminska omfånget på kroppsdelar och mjukgöra vävnader etc. Pumparna används på sjukhus och kliniker och kan, efter individuell bedömning av användarens tillstånd, beviljas för hemmabruk. Lympha Press är godkänd som medicinsk utrustning enligt FDA, UL, CSA, TÜV, (IEC-601-1), MedGV, GS, ISO 9002 och CE-märkt

Information på dansk

Lympha Press Optimal Plus

Samtliga manschetter i sortimentet, förutom Lympha Pod, kan användas till Lympha Press Optimal V2 samt Lympha Press Mini V2. Lympha Pod kan endast användas med Optimal.

Lympha Press Optimal Plus är en kraftfull, effektiv och pålitlig flerkammarkompressionspump. Den
har unika funktioner som styrs från mobilen i en mycket lättanvänd Applikation.
På pumpens display, eller med hjälp av en applikation, kan programmen anpassas individuellt efter varje användares behov.
Pumpen kan användas med alla Lympha Press multikammarmanschetter.

  • Justerbart graderat tryck, eller likadant tryck i varje luftkammare
  • Justerbar paustid mellan uppblåsning och deflation
  • Justerbart kvarhållande tryck i en inflationscykel, vilket ger en individuell kompressionstid
  • Stängning av enskilda luftkammare

Programmer:

  • Pretherapy
  • Sequential
  • Wave
  • Post-therapy

Pumparna ger en pulserande tryckmassagebehandling som dränerar ödemet på ett mycket effektivt sätt, både perifert och centralt, samtidigt som det mjukar upp vävnaden och lindrar eventuell smärta eller tyngdkänsla.

Graderat tryck

Att trycket är graderat betyder att den luftkammare som är längst bort från hjärtat (vid fingrar/tår) får det högsta trycket och att trycket avtar i varje efterföljande kammare med minimum 1 mmHg. Det graderade trycket hjälper kraftfullt och samtidigt skonsamt lymfsystemet att ta hand om svullnadsvätskan (ödemet). Trycket kan individualiseras i varje kammare med hjälp av en enkel programvara som medföljer.

Varför

Passion for kompression

Apodan er Danmarks førende forhandler af kompressionspumper med manchetter til forskellige kropsdele. Lympha Press – og Phlebo Press kompressionspumper har været anvendt på verdensplan i over 50 år.

Effekten er dokumenteret, og pumperne er CE–mærket medicinsk udstyr.

Derfor skal du vælge medicinsk udstyr

Udstyret er effektivt, holdbart og fremstillet i brugervenligt innovativt design. Sortimentet er bredt og det udvikles og forbedres løbende på baggrund af praksiserfaring.

Kompressionspumperne er avancerede men nemme at benytte uden forudgående oplæring. Manchetterne er af høj kvalitet, og de er designet til maksimal komfort og med tilpasningsmuligheder for brugeren. Udstyret anvendes både på hospitaler og i klinikker, og de kan bevilges som et varigt hjælpemiddel af kommunerne efter en individuel vurdering af borgerens situation.

Adskillige studier har påvist, at regelmæssigt brug af kompressionspumper, ikke blot er omkostningsansvarligt, men også markant øger funktionsevnen, arbejdsevnen og livskvaliteten for brugerne. Kompressionspumper betegnes ofte med forskellige forkortelser af engelske ord. Den mest brugte er IPC, som står for Intermitterende Pneumatisk Compression.

Konkret vejledning og 14 dages afprøvning

For at dokumentere effekten er der mulighed for gratis afprøvning i 14 dage, hvis en sundhedsfaglig person vurderer, at borgeren er egnet til at bruge en kompressionspumpe.  Apodan fremsender varerne, returfragten skal betales af låner. Da der er mange muligheder for kombination af udstyret, håber vi, at du kontakter os for nærmere vejledning, og vi kan ligeledes rådgive dig i forbindelse med en eventuel kommunal bevillingsproces.

Bevilling og tilskud

Borgere kan få bevilget Lympha Press ved at ansøge kommunen.
Ved ansøgning opfordres kommunen til at undersøge samtlige muligheder for at bevilge Lympha Press inden for den sociale lovgivning.
Der findes flere paragrafer, som Lympha Press kan bevilges efter, og det er kommunens opgave at undersøge og oplyse om dette.

Fx kan Lympha Press bevilges via (Servicelovens §112) eller der kan gives tilskud via Jobcentret (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats §178).

112 i Serviceloven

Kommunen skal yde støtte til kompressionspumper, hvis man har varigt nedsat fysisk funktionsevne.

178 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Jobcentret kan yde støtte til kompressionspumper, hvis hjælpemidlet er afgørende for at man kan fastholde sit arbejde.

Hur

Förbehandlingen är en ”primecykel” som förbereder området för fortsatt behandling och används aldrig som ensam kompression. Rekommenderas särskilt för personer med lymfödem. Detta läge tömmer först ut proximal lymfa, dvs.områden på kroppen eller områden i kroppsdelar närmast bålen. Detta ”primar” de proximala områdena och förbereder dem för acceptans av lymfvätska som mobiliseras under den huvudsakliga behandlingscykeln. Varaktighet 7 – 15 minuter.

Figuren nedenfor visar hur cykeln startar genom massage upptill av ben/kropp. Massagen fortsätter sedan från en lägre punkt på armen/benet och fortsätter proximalt. Detta mönster fortsätter tills hela området behandlats.

Indikationer: Preterapi rekommenderas till lymfödempatienter för de andra cyklerna.

https://www.youtube.com/watch?v=9tZJj4x54r8

Sequentialprogrammet är ett huvudprogram som ger ett intensivt och effektivt pulserande kompressionstryck, där varje luftkammare fylls med ett graderat lufttryck. Luftkamrarna fylls i sekvenser och förblir fyllda med luft till dess luftkamrarna samtidigt töms på luft.

Lympha Gradient håller trycket längst i de perifera områdena, varför det lämpar sig väl till personer som behöver en mer intensiv behandling. Programmet har en uppmjukande effekt på fibrotiska områden.

Denna fas är ett alternativ till Lympha/Gradient-fasen och används även som huvudbehandling, individuellt eller efter förbehandling. Wave-fasen börjar vid basen av kroppsdelen över foten eller handen. När cellen framför vågrörelsen blåses upp börjar cellen bakom vågen att tömmas vilket innebär att endast ett litet område komprimeras åt gången (se Figur nedenfor) En kompressionscykel tar ca. 30 sekunder. Den uppblåsta cellen i mitten förhindrar reflux (returflöde) när vågen förflyttas mot kroppsdelen. Eftersom denna fas komprimerar ett mindre område åt gången bör denna fas väljas för patienter med smärtsam fokal lesion.

Indikationer: Venösa problem, milda, icke-kroniska ödem, postoperativa ödem, posttraumatiska ödem, geriatriska ödem, skenbenssår och lymfödem i överkroppen.

Posttherapy är ett avslutande program. Programmet ger en koncentrerad komprimering i ett valt område antingen centralt, medialt eller perifert. Programmet avslutas med två Wavecykler.

Vilka

Samtliga manschetter kan användas på både Lympha Press Mini V2 och Lympha Press Optimal V2. Manschetterna placeras på arm eller ben. Anpassningen sker individuellt med blixtlås eller kardborrband. Manschetterna består av upp till 24 luftfickor (beroende på arm- eller benlängd). Luftfickorna överlappar varandra upp längs arm eller ben. När pulsatorn startas bildas ett övertryck i manschetten. Luftfickorna fylls i ordningsföljd upp längs arm eller ben. Övertrycket upplevs som en mjuk, rullande massage. Effekten blir att ödemet (svullnaden) pressas uppåt och bort från arm eller ben.

Manschetterna har överlappande luftfickor och fås i flertalet standardstorlekar. Det finns kilar till varje modell så att omfångsmåtten kan ökas vid behov.

Armmanschett med integrerad skulderdel
Comfy armmanschett
Jackmanschett
Benmanschett med kardborreförslutning
Comfy Benmanchett
Byxmanschett
LymphaPod Byxmanschett

Kontakt

Johan Helmer
Konsult
Mail:vistamedicalab@gmail.com
Tlf.: + 46 (0)727 15 25 75

Sue Mellgrim
LN – Lymfterapi Norrort, Sverige
Mail: info@lymfterapi.com
Tlf.: +46 (0)70 853 07 87

Har du frågor?
Kontakta oss redan idag

Tlf.: 32 97 15 25

Mandag-Torsdag 8-16
Fredag 8-15

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.