Apodan
Vi holder lukket mellem jul og Nytår. Bemærk venligst at varer først bliver sendt afsted i det nye år.

Lympha Press Multikammar pumpar Kompressionspumpar

Pumparna ger en pulserande tryckmassagebehandling som dränerar ödemet på ett mycket effektivt sätt, både perifert och centralt, samtidigt som det mjukar upp vävnaden och lindrar eventuell smärta eller tyngdkänsla.

Samtliga manschetter i sortimentet, förutom Lympha Pod, kan användas till Lympha Press Optimal V2 samt Lympha Press Mini V2. Lympha Pod kan endast användas med Optimal. 

Lympha Press Optimal Plus

Lympha Press Optimal Plus är en kraftfull, effektiv och pålitlig flerkammarkompressionspump. Den
har unika funktioner som styrs från mobilen i en mycket lättanvänd Applikation.
På pumpens display, eller med hjälp av en applikation, kan programmen anpassas individuellt efter varje användares behov.
Pumpen kan användas med alla Lympha Press multikammarmanschetter.

 • Justerbart graderat tryck, eller likadant tryck i varje luftkammare
 • Justerbar paustid mellan uppblåsning och deflation
 • Justerbart kvarhållande tryck i en inflationscykel, vilket ger en individuell kompressionstid
 • Stängning av enskilda luftkammare

Programmer:

 • Pretherapy
 • Sequential
 • Wave
 • Post-therapy

Se manschetter og tilbehör

Graderat tryck

Att trycket är graderat betyder att den luftkammare som är längst bort från hjärtat (vid fingrar/tår) får det högsta trycket och att trycket avtar i varje efterföljande kammare med minimum 1 mmHg. Det graderade trycket hjälper kraftfullt och samtidigt skonsamt lymfsystemet att ta hand om svullnadsvätskan (ödemet). Trycket kan individualiseras i varje kammare med hjälp av en enkel programvara som medföljer.

Pre-terapi

Förbehandlingen är en "primecykel" som förbereder området för fortsatt behandling och används aldrig som ensam kompression. Rekommenderas särskilt för personer med lymfödem. Detta läge tömmer först ut proximal lymfa, dvs.områden på kroppen eller områden i kroppsdelar närmast bålen. Detta "primar" de proximala områdena och förbereder dem för acceptans av lymfvätska som mobiliseras under den huvudsakliga behandlingscykeln. Varaktighet 7 - 15 minuter.  

Figuren nedenfor visar hur cykeln startar genom massage upptill av ben/kropp. Massagen fortsätter sedan från en lägre punkt på armen/benet och fortsätter proximalt. Detta mönster fortsätter tills hela området behandlats.

Indikationer: Preterapi rekommenderas till lymfödempatienter för de andra cyklerna.

Sequential:

Sequentialprogrammet är ett huvudprogram som ger ett intensivt och effektivt pulserande kompressionstryck, där varje luftkammare fylls med ett graderat lufttryck. Luftkamrarna fylls i sekvenser och förblir fyllda med luft till dess luftkamrarna samtidigt töms på luft.

Lympha Gradient håller trycket längst i de perifera områdena, varför det lämpar sig väl till personer som behöver en mer intensiv behandling. Programmet har en uppmjukande effekt på fibrotiska områden.

Wave cykel

Denna fas är ett alternativ till Lympha/Gradient-fasen och används även som huvudbehandling, individuellt eller efter förbehandling. Wave-fasen börjar vid basen av kroppsdelen över foten eller handen. När cellen framför vågrörelsen blåses upp börjar cellen bakom vågen att tömmas vilket innebär att endast ett litet område komprimeras åt gången (se Figur nedenfor) En kompressionscykel tar ca. 30 sekunder. Den uppblåsta cellen i mitten förhindrar reflux (returflöde) när vågen förflyttas mot kroppsdelen. Eftersom denna fas komprimerar ett mindre område åt gången bör denna fas väljas för patienter med smärtsam fokal lesion.

Indikationer: Venösa problem, milda, icke-kroniska ödem, postoperativa ödem, posttraumatiska ödem, geriatriska ödem, skenbenssår och lymfödem i överkroppen.  

Post-therapy:

Posttherapy är ett avslutande program. Programmet ger en koncentrerad komprimering i ett valt område antingen centralt, medialt eller perifert. Programmet avslutas med två Wavecykler.

Lympha Press Optimal V2

Lympha Press Optimal V2 är en ny och effektiv kompressionspump som är lätt att hantera, med mulighet for att ställas in olika cykler. Den är lämplig för användning på sjukhus, kliniker och för hemmabruk. Med Lympha Press Optimal V2 är trycket gradient i alla cykler, dvs att trycket alltid är högre över distala områden (händer eller fötter) och lägre över proximala områden (nära eller på bålen). Pumpen har dubbel isolering.

Programmer:

 • Preterapi + Lympha
 • Lympha
 • Preterapi + Wave
 • Wave

Graderat tryck

Att trycket är graderat betyder att den luftkammare som är längst bort från hjärtat (vid fingrar/tår) får det högsta trycket och att trycket avtar i varje efterföljande kammare med minimum 1 mmHg. Det graderade trycket hjälper kraftfullt och samtidigt skonsamt lymfsystemet att ta hand om svullnadsvätskan (ödemet). Trycket kan individualiseras i varje kammare med hjälp av en enkel programvara som medföljer.

Pre-terapi

Förbehandlingen är en "primecykel" som förbereder området för fortsatt behandling och används aldrig som ensam kompression. Rekommenderas särskilt för personer med lymfödem. Detta läge tömmer först ut proximal lymfa, dvs.områden på kroppen eller områden i kroppsdelar närmast bålen. Detta "primar" de proximala områdena och förbereder dem för acceptans av lymfvätska som mobiliseras under den huvudsakliga behandlingscykeln. Varaktighet 7 - 15 minuter.  

Figuren nedenfor visar hur cykeln startar genom massage upptill av ben/kropp. Massagen fortsätter sedan från en lägre punkt på armen/benet och fortsätter proximalt. Detta mönster fortsätter tills hela området behandlats.

Indikationer: Preterapi rekommenderas till lymfödempatienter för de andra cyklerna.

Lympha cykel

Denna fas används generellt som huvudbehandling - antingen själv eller efter förbehandlingen. Lympha Gradient-fasen ger en riktad massage som påbörjas vid basen av kroppsdelen som ska behandlas, över fot eller hand och fortsätter upp mot bålen tills hela armen/benet är behandlat (se Figur nedenfor). En kompressionscykel tar ca 30 sekunder.

Denna riktad behandling bidrar till att hjälpa lymfvätskans flöde ut ur svullna områden och mot lymfuppsamlare i bålen. Den förhindrar reflux (returflöde) av lymfvätskan vilket kan ske om endast ett område skulle behandlas åt gången. När behandlingsvågen når toppen av den behandlade kroppsdelen släpps trycket en kort stund och tillåter påfyllnad i lymfar och vener.

Indikationer: Mycket effektiv vid lindring av problem med lymfödem.  

Wave Program

Wave-programmet, till skillnad från Lympha Gradient, håller inte kvar trycket under varje kompressionscykel. Det komprimerar tre kamrar i taget och flyttar sig sakta uppåt - som en våg. Lämpar sig speciellt bra till personer som inte klarar långvarigt tryck, t.ex. personer med generaliserad smärta.

Lympha Press Mini Press

Lympha Press Mini Press är en kraftfull och pålitlig multikammar kompressionspump. Den är effektiv och lättanvänd. Den kan användas med alla Lympha Press multikammar manschetter, utom Lympha Pod.

Pumpen har:

 • Justerbart tryck
 • Jämnt tryck i alla luftkammare
 • Justerbar användningstid

Programmer:

 • Sequential

Sequential

Sequentialprogrammet fyller manschetternas luftkamrar i perifer till central riktningen. När alla luftkamrar är fyllda med luft, lättar trycket och det blir en kort paus, varefter en ny inflationsperiod startar.

Detta program håller trycket längst tid i de perifera luftkamrarna. Därför är den lämplig för personer som behöver kompression under längre tid i de perifera delarna av kroppen, samt en kompression som är mer intensiv i hela manschetten.

Lympha Press Mini Press används av personer som bara behöver ett kompressionsprogram med lika tryck i manschetternas samtliga kamrar.

Kontakt

Johan Helmer
Konsult
Mail:vistamedicalab@gmail.com
Tlf.: + 46 (0)727 15 25 75

Sue Mellgrim
LN - Lymfterapi Norrort, Sverige
Mail: info@lymfterapi.com
Tlf.: +46 (0)70 853 07 87

>>